കഥയും പാട്ടും

കഥയെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ പറയാം. അതെന്തു കഥ എന്നല്ലേ? അതൊരു നാടോടിക്കഥയാണ്. കഥയാണ് ഈ കഥയിലെ ഒരു കഥാപാത്രം. മറ്റൊരു കഥാപാത്രം ആരാണെന്നോ? അതൊരു പാട്ട് ആണ്. കഥയുടെയും പാട്ടിന്റേയും ...

READ MORE

കലാലയകാലം

പൊന്നാനി എം ഇ എസ് കോളേജിലായിരുന്നു എന്റെ കലാലയ പഠനം. നേരെ മുമ്പില്‍ സഖാവ് ഇമ്പിച്ചിബാവയുടെ ഭവനം. ആ വീടിനു തെക്കായി ചുറ്റുമതിലില്ലാത്ത വിശാലമായ തെങ്ങിന്‍ തോട്ടം. ആ തെങ്ങിന്‍ ത...

READ MORE

വിവർത്തനം

കവിതാവിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലബ്ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ: (പണ്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുറിപ്പു തയ്യാറാക്കും. ഇപ്പോൾ സംസാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുറിപ്പ്...

READ MORE

നാടുവിട്ടുപോകുന്ന നാടകം

(കൂറ്റനാട്ട് കലവറയുടെ കുടിയിരിക്കലിനോടനുബന്ധിച്ച് 2019 മെയ് 1 ന് ചെയ്ത പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്ത്.)

മെയ്ദിനം എന്ന പദത്തിന് മലയാളത്തിലെ വിഗ്രഹാര്‍ത്ഥം മെയ്യിന്റെ ദിനം എന്നാണ്. ഉടല്‍ത്തിരുന...

READ MORE